Odpowiedzi

2010-04-12T15:05:32+02:00
Wiec - w społeczeństwach pierwotnych, zgromadzenie ludności, w celu ustalenia jakichś kwestii mających wpływ na dobro ogółu. Na wiecu (np. u plemion słowiańskich) ważną funkcję zajmowała tzw. starszyzna plemienna, tj. najstarsi członkowie plemienia/rodu, których głos był decydujący, np. w sprawach wojny, pokoju, wyborze władcy. Podejmowali oni decyzje w sprawach dzielnicy, szczególnie w czasie rozdrobnienia feudalnego. Decydujący głos należał do władcy, który decydował o nadawaniu przywilejów immunitetowych, emisji monet, cłach, lokowaniu miast lub innych świadczeniach. Od XIV w. wiece przekształcały się w sejmiki.
13 3 13
2010-04-12T15:08:48+02:00
Wiec plemienny w państwach pierwszych Słowian było to zgromadzenie, w którym brać udział mogli wolni mężczyźni, zazwyczaj należący do najważniejszych i najbogatszych rodów.
Uprawnienia
Ustanawianie danin na rzecz wspólnych celów, takich jak wojny ze wspólnym wrogiem.
W razie zagrożenia mógł powołać wodza, zwanego czasem wojewodą, który miał władzę dyktatorską. Takim wodzem był np. Samon, przywódca państwa Morawskiego.
10 2 10