Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z a=5m/s². Oblicz s1, s2, s3, s4 (s3 w czasie trzech pierwszych sekund, s 4 w czasie czterech pierwszych sekund itd.), oraz oblicz s I, s II, s III, s IV. (s II prędkość w czasie drugiej sekundy ruchu, s III prędkość w czasie trzeciej sekundy ruchu itd.) jeśli Vo = 0.

1

Odpowiedzi

2009-11-03T21:15:37+01:00
Przyspieszenie wynosi a=5m/s²
V0- predkosc początkowa=0

Ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym s=at²/2
Czyli w pierwszej sekundzie s₁=at²/2=5*1²/2=2,5m
Dla drugiej sekundy Δt=2
czyli s₂=5*2²/2=10m
i tak dalej analogicznie
s₃=22,5m
s₄=40m
Natomiast V=at
Czyli po pierwszej sekundzie V₁=5*1=5m/s
po drugiej sekundzie V₂=10m/s
po trzeciej V₃=15m/s
po czwartej V₄=20m/s