Wyspy Japońskie leżą na granicy................litosfery, które............... na siebie.
Płyta....................., której częścią jest Japonia, przesuwa się w kierunku....................i jest stopniowo wciągana do Rowu.................. .
Towarzyszą temu bardzo częste....................(kilka tysięcy rocznie) oraz wybuchy....................... .
Naukowcy przewidują, że w przyszłości spowodują one.......................... Japoni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:12:40+02:00
Wyspy Japońskie leżą na granicy......płyt..........litosfery, które.....nachodzą.......... na siebie.
Płyta........eurazjatycka............., której częścią jest Japonia, przesuwa się w kierunku......wschodnim..............i jest stopniowo wciągana do Rowu.....japońskiego............. .
Towarzyszą temu bardzo częste.......tsunami.............(kilka tysięcy rocznie) oraz wybuchy.......wulkanów................ .
Naukowcy przewidują, że w przyszłości spowodują one........zatopienie.................. Japoni.
1 4 1