Zad.1
Dane są liczby:a= -5,25 b=8 i 4/21
Oblicz sumę liczby odwrotnej do a i liczby przeciwnej do b.
Zad.2
Suknie przeceniono z 40 zł na 28.O ile procent przeceniono suknie?
Zad.3
Oblicz pole prostokąta o długości 3x+4 i szerokości 2x.
Zad.4
Akwarium w kształcie prostopadłościanu którego pola ścian wynoszą odpowiednio 20dm²,24dm²,30dm² wlewamy wodę o objętości równej 2/3 tego akwarium.Ile litrów jest wody?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T15:17:46+02:00
Zad1.
a. -11
b. -8 i -4/21
Zad 2.
70%
bo 40zł to 100%
28zł to x
czyli 28*100/40=700 czyli 70%
Dalej nie wiem przepraszam