Do podanych rzeczowników dopisz po dwa takie wyrazy, aby rzeczowniki te raz pełniły rolę wyrazu określonego, a raz określającego. Podkreśl przydawki.

(TO TE WYRAZY)
tolerancja, demokracja, kompromis, parlament, integracja, globalizacja

WZÓR: tolerancja: tolerancja religijna, zwolennik tolerancji....

(UWAGA: WYRAZ religijna I tolerancji JEST PODKREŚLONE)

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:49:37+02:00
Tolerancja ekologiczna, brak tolerancji

demokracja szlachecka, przeciwnik demokracji

kompromis w związku, sztuka kompromisu

parlament europejski, przewodniczący parlamentu

integracja społeczna, warunek integracji

globalizacja gospodarki, skutki globalizacji
5 5 5