Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T11:51:53+02:00
Kto mi napisze rozwiazania z egzaminu gimnazjalnego 2009 ?.
zad 27 28 33 34
zadania można znaleźć na stronoe oke lub cke
np. www.oke.gda.pl
27
200+30+50+40=320 g-wszystko
40/320=1/8=1/8*100%=12,5%
28
2*6,9+0,3*0,6+1/2*26,1+0,4*16,4=13,8+0,18+13,05+6,56=33,59 g
33
d=28 cm
r=14 cm
h=40 cm
V=πr²*h
V=π*14²*40
V=π*196*40
V=7840π
V≈7840*3,14
V≈24 617,6 cm³
V≈24,6176 l≈25 l
34
I dach:
Pb=4*pΔ
Pb=4*a²√3/4
Pb=8²√3
Pb=64√3 m²
dach II
c=a√2
c=4√2 m
Pb=2*8*4√2
Pb=64√2 m²
64√3 m²>64√2 m² , bo √3>√2
czyli dach I ma większa powierzchnię