Mam problem z rozwiązaniem dwóch zadań z Matematyki. Proszę o pomoc.

Zad. 1.
Odległość Ziemi od Marsa wynosi 783*10⁵ km, a odległość Ziemi od Słońca 15*10⁷ km. Ile razy odległość Ziemi od Marsa jest mniejsza od odległości Ziemi od Słońca?


Zad.2.
Masa elektronu wynosi 9,1*10⁻³¹ kg, a masa protonu około 1,7*10⁻²⁷ kg. Ile razy elektron jest lżejszy od protonu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T21:17:07+01:00
S1 = 783 * 10^5 km = 7,83 * 10^7 km
s2 =15 * 10^7 km
s1 : s2 =7,83 : 15 = 0,522
s2 : s1 = 15 : 7,83 = 1,916
Odległość Ziemi od Marsa jest 1,916 razy mniejsza niż
odległość Ziemi od Słońca.
z.2
Me =9,1 *10^ (-31)
Mp =1,7 * 10^(-27)
Mp : Me = [1,7 *10^(-27)] :[ 9,1*10^(-4)* 10^(-27)] =
=[ 1,7 : 9,1 ] * 10^4 =0,186813 * 10 000 =1 868,13
Odp. Masa protonu jest 1 868,13 razy większa od masy elektronu.

7 4 7