Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:48:07+02:00
Zadanie 9

z prawa zachowania masy:
mS = 2,2g-1,4g = 0,8g

mFe = 1,4g

stosunek masowy żelaza do siarki:
0,8g:1,4g
8:14
4:7

czyli 4:7


zadanie 10

mO₂ = 3,2g
tlenu jest 8x więcej niż wodoru, czyli wodoru jest 8x mniej niż tlenu

mH₂ = 3,2g:8 = 0,4g


zadanie 11

x - wspólna miara
4x - masa siarki
7x - masa żelaza

4x = 10g |:4
x = 2,5g

masa żelaza: 7*2,5g = 17,5g


zadanie 12

x - wspólna miara
masa miedzi: 4x
masa siarki: x

4x+x = 2,5g
5x = 2,5g |:5
x = 0,5g

masa miedzi: 4*0,5g = 2g
masa siarki: 0,5g


zadanie 13

a) tlenek glinu - Al₂O₃
razem: 54u+48u = 102u
glin: 2*27u = 54u; 54u:102u*100% ≈ 52,94%
tlen: 3*16u = 48u; 48u:102u*100% ≈ 47,06%

c) chlorek chromu (III) - CrCl₃
razem: 52u+71u = 123u
chlor: 35,5u*2 = 71u; 71u:123u*100% ≈ 57,72%
chrom: 52u*1 = 52u; 52u:123u*100% ≈ 42,28%


zadanie 1

odpowiedź D (tu w układzie okresowym pierwiastków trzeba sprawdzić)


zadanie 2

wzór węglanu wapnia: CaCO₃

reakcja:
CaCO₃ → CaO+CO₂

czyli odpowiedź C


zadanie 3

odpowiedź A (w tym przypadku tylko sumujesz ilość atomów i wychodzi :))


zadanie 4

odpowiedź B


zadanie 5

po rozpisaniu reakcji - odpowiedź B


zadanie 6

kamień kotłowy tworzą węglany: wapnia i magnezu, czyli odpowiedź C


zadanie 7

to muszą by tlenki kwasowe, czyli takie, które z wodą tworza kwas; takimi tlenkami są te z odpowiedzi A


zadanie 8

odpowiedź C - po jednej i drugiej stronie równania muszą znaleźć się te same pierwiastki (tzn. jak po jedenj stronie jest potas, to po drugiej też musi być).
1 1 1