Siema!Na matmie przerabiamy właśnie układy równań,a ja nie bardzo to rozumiem.A dostaliśmy z tego zadanie domowe próbowałem sam zrobić ale nie bardzo mi to wychodzi,więc jakby ktoś pomógł....

I przykład
5x-y-2=0
15(x-0,5)-2y=y
II przykład
x+2y=-2
2x-y=1
III przykład
x+4y=-2
3x-8y=10
IV przykład
3(x+y)-2(y+3)=y+3(x-2)
x-2y=5

1

Odpowiedzi

2010-04-13T08:21:40+02:00
5x-y-2=0
15(x-0,5)-2y=y

-y=2-5x/(-)
15x-7,5-2y=y

y=-2+5x Podstawiamy za y do drugiego równania
15x-7,5-2(-2+5x)=-2+5x
15x-7,5-5x=-2+5x przenosimy y na jedna strone
15x-5x-5x=-2+7,5
10x=5,5/10
x=0.55 podstawiamy do y
y=2+5*0.55
y=2+2,75
y=4,75
x=0,55

x+2y=-2
2x-y=1
x=-2-2y podstawiamy za x do drugiego równania
2(-2-2y)=-2
-4-4y=-2
-4y=-2+4/-4
y=½ podst za y
2x-½=1
2x=1+½/2
x=¾
y=½

x+4y=-2
3x-8y=10

x=-2-4y
3(-2-4y)-8y=10
-6-12y-8y=10
-20y=10+6/-20
y=⅘
x=-2-4*⅘
x=-2-16/5=-2-3⅕=-5⅕
x=5⅕
y=⅘

3(x+y)-2(y+3)=y+3(x-2)
x-2y=5
3x+3y-2y-6=y+3x-6
x=5+2y
równanie jest sprzeczne poniewaz wszystko redukuje sie do zera i x i y