1. Jeżeli do liczby 2-cyfrowej dodamy potrojoną cyfrę jej jedności, to otrzymamy 44. Jeżeli od liczby o przestawionych cyfrach odejmiemy pięciokrotną cyfrę dziesiątek pierwszej liczby, to otrzymamy 52. Znajdź tę liczbę

10y+x-3x=44
10x+y-5y=52

2. Jeśli za pewną liczbą 2-cyfrową dopiszemy cyfrę jej dziesiątek, to otrzymamy liczbę trzycyfrową o 227 większą od danej. Jeśli zaś przed daną liczbą dopiszemy cyfrę jej jedności, to otrzymamy liczbę trzycyfrową o 21 razy większą od danej liczby. Jaka to liczba?

3. Znajdź liczbę 2-cyfrową x, wiedząc, ze cyfra dziesiątek liczby 8*x jest równa 6, a cyfra jedności liczby 9*x jest równa 7.

Proszę o szybka odpowiedź!:)

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:26:00+02:00
Ja mam 1 tylko :P .

10y+x-3x=44
10x+y-5y=52

10y+2x=44
10x-4y=52

2x=44-10y/:2
10x-4y=52

x=22-5y
10(22-5y)-4y=52

x=22-5y
220-50y-4y=52

-56y-168/:(-56)
y=-3

x=22-5*3
y=-3

y=-3
x=7