Proszę przetłumaczyć poniższy tekst na język angielski prócz tytułów filmów. Daje 25 pkt ;)

Johnny Depp urodził się w małym miasteczku w bardzo typowej amerykańskiej rodzinie. Jego ojciec był inżynierem matka zaś zajmowała się domem. Kiedy miał 7 lat przeprowadził się wraz z rodziną na Florydę. Kilka lat później jego rodzice rozwiedli się, co spowodowało u Johna załamanie nerwowe i skłoniło do szukania ukojenia w narkotykach. Stało się to przyczyną wyrzucenia Deppa ze szkoły. Postanowił wtedy zrobić karierę jako muzyk. Grał w około 15. różnych zespołach, z których największą sławą cieszyła się grupa pod nazwą "Kids". Wyruszyli nawet na wspólne tournee z legendarnym rockmanem Iggy Popem. Niestety po kilku latach zespół się rozpadł a Depp postanowił tym razem spróbować szczęścia jako aktor. Jego ówczesna żona Lori Allison zapoznała go z Nicolasem Cage, który załatwił mu rolę w horrorze "Koszmar z Ulicy Wiązów". Po ukończeniu szkoły aktorskiej w Los Angeles Depp został zaangażowany do jednej z mniejszych ról w obsypanym Oscarami filmie Olivera Stone'a "Pluton". Zwrócił na siebie uwagę producentów telewizyjnych i został zatrudniony do serialu "21 Jump Street". Rola detektywa Tommy'ego Hansona, którą tam grał przyniosła mu ogromną popularność i umożliwiła rozpoczęcie kariery na dużym ekranie. Wystąpił w filmie kontrowersyjnego reżysera Johna Watersa "Beksa" i w surrealistycznej baśni Tima Burtona "Edward Nożycoręki". Obie role zostały ocenione bardzo dobrze a Deppowi nadały status gwiazdy. Niestety jego kariera zawodowa była w tym okresie pełna skandali. W 1993 r. aktor River Phoenix zmarł z przedawkowania narkotyków w nocnym klubie Viper Room należącym do Deppa.

2

Odpowiedzi

2010-04-30T15:49:15+02:00
Johnny Depp was born in a small town in a very typical American family. His father was an engineer while his mother was a housewife. When I was 7 years old he moved with his family to Florida. A few years later his parents divorced, which resulted in the collapse and John led to seek solace in drugs. This was the cause Depp tipped from school. He decided then to make a career as a musician. He played in about 15 different teams, which enjoyed the greatest fame of the group called "Kids". Journeyed up the joint tour with legendary rocker Iggy Pop. Unfortunately, after several years the band broke up and this time, Depp decided to try his luck as an actor. His then-wife Lori Allison introduced him to Nicolas Cage, who got him a role in the horror film "Nightmare on Elm Street." After graduating from acting school in Los Angeles, Depp has been engaged to one of the smaller roles in the Oscar-winning Oliver Stone film "Platoon." He drew the attention of television producers and was employed for the TV series "21 Jump Street." The role of detective Tommy Hanson that played there
brought him immense popularity and has allowed a career on the big screen. He appeared in the controversial film director John Waters' Cry "and Tim Burton's surreal fairy tale" Edward Scissorhands. " Both roles have been evaluated very well and gave Deppowi star status. Unfortunately, his career was during this period full of scandals. In 1993, actor River Phoenix died of drug overdose in a nightclub the Viper Room that belongs to Depp.
2010-04-30T16:11:39+02:00
Johnny Depp was born in the small small town in the very typical American family. His father was an engineer whereas the mother kept house. When he had 7 years moved with the family on Florydę. A few years later his parents went on at length what caused the nervous breakdown at the John and induced for seeking refuge in drugs. It became the reason for expelling Depp from school. He decided then to have a career as the musician. He played in about 15 all sorts teams, from which the group was pleased with the greatest fame under the name "Kids". They set off even for shared tournee with the legendary Iggy rocker with Pop. Unfortunately after a few years the team disintegrated and Depp decided this time to try his luck as the actor. His contemporary wife Lori acquainted Allison of it from Nicolasem Cage which settled for him of the role in horror "Nightmare from the Street of elm trees". After leaving the drama school Depp was invested in Los Angeles to one of shorter roles in Oliver's film sprinkled with Oscarami Stone'a "Pluto". He directed oneself attention to television producers and he was employed to series "21 Jump Street". The role of the detective of Tommy Hanson which there he played brought him the huge popularity and she enabled to commence the career on the big screen. He acted in the film of the controversial director of John Waters "Cry-baby" and in the surrealist fairy tale of Tim Burton "Edward Nożycoręki". Ob River roles were assessed very well and they granted the celebrity status Depp. Unfortunately his professional career was in this period full of scandals. In 1993 r. the River Phoenix actor died of overdosing on drugs in a Viper Room night club belonging to Depp.