1. Scharakteryzuj budowę i czynności życiowe bakterii.
2. Wymień choroby człowieka wywoływane przez bakterie i wirusy.
3. Omów znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka.
4 Podaj cechy odróżniające wirusy od organizmów
__________________________
Proszę o odpowiedzi na poziomie 6 kl podst. W miarę krótkie :)

2

Odpowiedzi

2009-11-03T21:11:42+01:00

Bakterie są wszechobecne. Zasiedlają środowiska najrozmaitszych typów ? od najwyższych szczytów górskich po oceaniczne głębiny. Oczywiście każde środowisko jest zasiedlone przez jemu właściwe formy bakterii. Liczne bakterie przystosowane są do życia na powierzchni lub wewnątrz organizmów roślinnych i zwierzęcych. Nie jest od nich wolne nawet powietrze ? szczególnie w rejonach o dużym zapyleniu, np. w miastach, między innymi dlatego, że bakterie są przenoszone przez drobiny kurzu i innych zanieczyszczeń.
23 2 23
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T21:48:53+01:00
1. Ogólna charakterystyka bakterii:
- należą do królestwa bakterii
- są to formy jednokomórkowe
- organizmy prokariotyczne

Czynności życiowe bakterii:
- rozmnażanie: najczęściej bezpłciowe, rzadko płciowe
- oddychanie: tlenowe lub beztlenowe
- odżywianie: cudzożywne lub samożywne

2. Świnka, grypa, angina, szkarlatyna, zapalenie oskrzeli, płuc, zatok, ucha, gruźlica, salmonelloza, czerwonka bakteryjna


3. Zanczenie bakterii w przyrodzie:

pozytywne:
- używane są do produkcji serów, kefirów, jogurtów
- rozkładają martwą materię organiczną
- wzbogacają glebę w sole mineralne
- do produkcji kiszonek
- są organizmami pionierskimi
- do produkcji leków
- wzpomagają układ odpornościowy i pokarmowy

negatywne:
- jako pierwsze powstają np. po erupcji wulkanu, pożarze łąki czy lasu
- wytwarzają jad kiełbasiany
- wywołują choroby
- zatrucia pokarmowe
47 4 47