Rozwiazywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Zadanie 1.
a)2,5x=-10 b)2x-3=5 c)9+3x=-6 d)x-_1_ =2x+1 e)3-x=2x+6 f)_1_+2=-4+1_1_x
2 4 4

Zadanie 2.
a) 25 -7x=3x+57
b) -6y+27-7y=12-3y-5
c) 35x-18+43=2x+15+23x
d) 23y+9-6y-42-y=7y-8+4y-5
e) 4x+18-5x-3=17-8x+3x+10
f) 3y-7+4-6y-13+3y+5y-4+18-2y

Z góry dziękuję;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T15:33:59+02:00
Zad.1
a) 2,5x=-10|:2,5
x=-4

b) 2x-3=5
2x=8|:2
x=4

c) 9+3x=-6
3x=-15|:3
x=-5

d) x-1=2x+1
-2=x
x=-2

e) 3-x=2x+6
-3x=3|:(-3)
x=-1

zad.2
a) 25-7x=3x+57
-10x=32|:(-10)
x=-32

b) -6y+27-7y=12-3y-5
-16y=-20|:(-16)
y= 1,25

c) 35x-18+43=2x+15+23x
10x=-10|:10
x=-1

d) 23y+9-6y-42-y=7y-8+4y-5
23y-6y-y-7y-4y=-8-5-9+42
5y=36|:5
y=7,2

e) 4x+18-5x-3=17-8x+3x+10
4x-5x-3x+8x=10+17+3-18
4x=12|:4
x=3

f) 3y-7+4-6y-13+3y+5y-4+18-2y =
3y-6y+3y+5y-2y-7+4-13-4+18 =
3y-2
2010-04-12T15:34:47+02:00
Zadanie 1
a)2,5x=-10
2,5x=-10/2,5
x=4

b)2x-3=5
2x=5+3
2x=8/2
x=4

c)9+3x=-6
3x=-6-9
3x=-15/3
x=5

d)x-_1_ =2x+1
x-2x=1+1
x=2

e)3-x=2x+6
-x-2x=6-3
-3x=3/-3
x=-1

Zadanie 2.
a) 25 -7x=3x+57
-7x-3x=57-25
-10x=32/-10
x=-3,2

b) -6y+27-7y=12-3y-5
-13y+3y=7-27
-10y=-20
y=2

c) 35x-18+43=2x+15+23x
35x-25x=15-25
10x=-10/10
x=-1

d) 23y+9-6y-42-y=7y-8+4y-5
16y-33=11y-13
5y=20/5
y=4

e) 4x+18-5x-3=17-8x+3x+10
-x+15=27-5x
4x=12/4
x=3

przykładu f) nie zrobiłem bo "=" nie ma