Odpowiedzi

2010-04-12T15:19:35+02:00
Do zmiany rządu dochodzi, wtedy gdy:
-po przedstawieniu expose premiera sejm nie udzieli rządowi wotum zaufania; jeśli go nie uzyska, sejm przystępuje do wyłoniena nowego rząduw ciągu 14 dni bezwzględna większościa głosów
-zostaną rozpisane nowe wybory do parlamentu
-zrezygnują członkowie Rady lub premier z pełnionej funkcji
-nastąpi złożenie wniosku przez sejm o wotum nieufności dla rządu
Dymisję rządu składa premier na ręce prezydenta.
2010-04-12T15:19:53+02:00
Kiedy mija okres kadencji lub umiera osoba na stanowisku o którym mówimy
2010-04-12T15:20:58+02:00
Np kiedy wprowadzane są nowe ustawy i gdy np,umrze dany minister czy premier czy prezydent