Deskę długości 1,5 m wykonano z wysuszonego drewna jodły. Deska ma kształt prostopadłościanu. Jego podstawa ma wymiary 20 cm x 1 cm. Oblicz masę dziesięciu takich desek wiedząc że gęstość wysuszonego drewna jodłowego jest równa 410kg/m3 (sześcienny).??

Daje naj.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:31:41+02:00
20cm=0,2m
1cm=0,01m

objętość 1 deski
V=1,5m*0,2m*0,01m=0,003m³

objętość 10 desek
0,003m*10szt.=0,03m³

masa 10 desek
410kg/m³*0,03m³=12,3kg

odp. 10 takich desek waży 12,3 kg.