Które z podanych informacji są prawdziwe i wskazują na przyczyny niezwykle wysokiego poziomu japońskiej gospodarki? na pisz przy nich litere P

1. ogromne zasoby surowców mineralnych ...
2. znakomite wykorzystanie warunków naturalnych(rybołówstwo, marikultura, transport morski) ...
3. niewielkie straty materialne podczas II wojny światowej ...
4. bardzo wysoka wydajność pracy ...
5. duże nakłady na badania naukowe ...
6. sąsiedztwo wysoko rozwiniętych gospodarczo państw ...
7. doskonała organizacja pracy ...
8. rozwój przemysłu wysokiej technologi ...
9. napływ taniej siły roboczej z Chin ...
10. narodowe cechy Japończyków (pracowitość, obowiązkowość, przywiązanie do pracy, ambicja) ...
11.duze obszary gruntów ornych ...

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:28:28+02:00
1-P
2-F
3-F
4-P
5-F
6-P
7-F
8-F
9-F
10-F
11-P