1.napisz czym charakteryzowały się rządy w państwach socjalistycznych.
2. wymień daty i miejsce protestów społeczeństw przeciw rządom socjalistycznym.
3.które z podanych nizej określeń charakteryzuja przemiany roku 1989? do kazdego napisz krótkie wyjaśnienie.
-umocnienie rzadów komunistycznych.
-w państwach europy wschodniej zmuszono komunistów do oddania władzy.
-nasilenie przypadków łamania praw człowieka.
-niemcy zostały zjednoczone rok po tych wydarzeniach.
-powołanie w polsce pierwszego niekomunistycznego rzadu.
-rozpoczecie reform gospodarczych, m. in. prywayzacji zakładów pracy.
-przejęcie przez panstwo na własność większości zakładów pracy.
-umocnienie wpływów ZSRR w państwach europy wschodniej.
-uniezależnienie państw europy wszchodniej od ZSRR.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T16:17:37+02:00
1. Rządy w państwach socjalistycznych były rządami działającymi pomiędzy dyktaturą a oligarchią. Z jednej strony praktycznie wszystkie państwa bloku wschodniego były uzależnione od Związku Radzieckiego jednak zdarzały się sytuacje kiedy władze w konkretnych kraju satelickim sprzeciwiały się decyzją KPZR (nie znaczy to, że były wtedy jakieś większe dążenia do wolności gdyż decyzje podejmowane były w takich przypadkach przez oficjalną partię danego kraju, partię socjalistyczną - nazywane jest to oligarchią a ta już przez Arystotelesa uznana została za "złą formę rządów mniejszości"). Przykładem kiedy PZPR miało gdzieś to co mówi Moskwa:
-Gierek załatwił przyjazd Jana Pawła II do Polski mimo tego, iż Breżniew mówił, że Gierek i PZPR będą tego żałowali.
-W 1986 po katastrofie w Czarnobylu polskie władze zaaplikowały dużej ilości obywateli (w tym praktycznie wszystkim dzieciom) płyn Lugola (zapobiegło to wielu przypadkom raka tarczycy, który mógł się pojawić po osadzeniu się w organizmie promieniotwórczego izotopu jodu) nie wierząc w zapewnienia ZSRR, że "nic się nie stało".

2.Polska: czerwiec 1956 (Poznań), październik 1957 (Warszawa), marzec 1968 (cała Polska, głównie Warszawa), grudzień 1970 (Pomorze, głównie Gdańsk), czerwiec 1976 (cała Polska, głównie Radom), sierpień 1980 (Pomorze, Lublin i Łódź (Łódź od sierpnia do października)), październik 1981 (Radom – strajk Wyższej Szkole Inżynierskiej, który przerwany został stanem wojennym), stan wojenny od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983 (masa protestów w całej Polsce), kwiecień-wrzesień 1988 (cała Polska – protesty te zmusiły w pewnym sensie władzę do wzięcia udziału w obradach Okrągłego stołu)

inne kraje opisze tylko ogólnikowo: czerwiec 1953 (NRD), październik-listopad 1956 (całe Węgry; wśród wszystkich protestów w krajach bloku wschodniego ten najbardziej przypominał „prawdziwą” wojnę), sierpień 1968 (Czechosłowacja – była to „Operacja Dunaj”, która polegała po prostu na zaatakowaniu przez „Układ Warszawski” Czechosłowacji, w której zaczęło się robić bardziej „demokratycznie”), kwiecień-czerwiec 1989 (Chińska Republika Ludowa a konkretnie plac Tian'anmen), grudzień 1989 (Socjalistyczna Republika Rumunii – nie było to pokojowe obalenie reżimu komunistycznego tylko fala protestów i walk ulicznych, skończyło się na tym, że prezydent Nicolae Ceausescu musiał uciekać helikopterem bo tłum razem z wojskiem chciał go zabić, w końcu go „złapali” i 25 grudnia on i jego żona zostali skazani na śmierć, wyrok wykonano od razu)

3. Podaje tylko te określenie, które te przemiany charakteryzują:

umocnienie rzadów komunistycznych - to nie pasuje chociaż warto wspomnieć, że w sumie do 2005 roku w Polsce u władzy byli ci sami ludzie, którzy byli członkami PZPR

w państwach europy wschodniej zmuszono komunistów do oddania władzy - to też nie pasuje ale wspominam o tym z tych samych powodów co wyżej

nasilenie przypadków łamania praw człowieka - to też nie pasuje do wszystkich państw ale warto wspomnieć, że na Białorusi sytuacja niewiele się zmieniła

niemcy zostały zjednoczone rok po tych wydarzeniach - 3 października 1990 Niemiecka Republika Demokratyczna została przyłączona do Republiki Federalnej Niemiec co wiązało się (i nadal się wiąże) z dużymi wydatkami współczesnych Niemiec na "dogonienie" pod każdym względem wschodniej części Berlina i wschodniej części Niemiec to standardów jakie panują w zachodniej części kraju (do dzisiaj się to ostatecznie nie udało)

powołanie w polsce pierwszego niekomunistycznego rzadu - pierwszym premierem był Tadeusz Mazowiecki a pierwszym prezydentem gen. Wojciech Jaruzelski (mówienie, że pierwszym prezydentem był Lech Wałęsa jest kłamstwem - Jaruzelski nie jest może jakoś chwalebną postacią w historii Polski ale to nie znaczy, że trzeba bo usuwać z kart historii)

rozpoczecie reform gospodarczych, m. in. prywayzacji zakładów pracy - w Polsce wiązało to się z planem reformy gospodarczej prof. Leszka Balcerowicza, która mimo tego, że sprowadziła do Polski zjawisko bezrobocia (w PRL-u bezrobocia nie było, wtedy takie zjawisko nie istniało - nie pracowali tylko Ci, którzy naprawdę nie chcieli bądź ich stan zdrowia na to nie pozwalał) to jednak sprawiła wiele dobrego; w innych krajach miało to trochę smutniejszy wymiar gdyż w Rosji i na Ukrainie na prywatyzacji skorzystała pewna grupa ludzi która dzisiaj określana jest jako "mafia", "grupa przestępcza" itp. (wzięło to się stąd, że w niektórych państwach prywatyzacja przebiegała dość chaotycznie i nie była wystarczająco kontrolowana stąd powstały tajemnicze majątki "podejrzanych ludzi")
66 1 66