Odpowiedzi

2010-04-12T16:43:00+02:00
Trybunał Stanu:
-sądzi najwyższych urzędników państwowych
Sądzi:
-prezydenta za naruszenie konstytucji, ustaw
-członków Rady Ministrów za naruszenie konstytucji
-prezesów NBP oraz NIK
-posłów, senatorów za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i czerpaniem korzyści z majątku Skarbu Państwa

Trybunał Konstytucyjny:
-orzeka o zgodności ustaw, umów międzynarodowych z konstytucją
-orzeka o zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi
--rozpatruje skargi konstytucyjne
-rozstrzyga spory kompetecyjne między cenatralnymi organami pańśtwa
24 4 24