Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T15:31:03+02:00
A) 3x+7>16
3x>9
x>3
b)4x-5<-17
4x<-12
x<-3
c)12½+x≥8
x>4.5
d)-2x+1<3
-2x<2
x>1
e)10-5x≤-15
-5x≤-25
x≥5
f)-⅔x+4>10
-⅔x>6 /3
-2x>18
x<-9
2010-04-12T15:33:14+02:00
A) 3x+7>16
3x>16-7
3x>9
x>3


b)4x-5<-17
4x<-17+5
4x<-12
x<-3

c)12½+x≥8
x≥8-12,5
x≥-4,5 = -4 ½

d)-2x+1<3
-2x<3-1
-2x<2
x<-1

e)10-5x≤-15
-5x≤-15-10
-5x≤-25
x≥5

f)-⅔x+4>10
-⅔x>10-4
⅔x<6
x<6/1 / 2/3
x<6/1 * 3/2
x<9


2010-04-12T15:35:24+02:00
A) 3x+7>16 -2x+1<3 /-1
b)4x-5<-17 -2x<2 / : -2
c)12½+x≥ x>-1
d)-2x+1<3
e)10-5x≤-15
f)-⅔x+4>103x+7>16 / -7 10-5x≤-15 /+5x
3x>9 / :3 10< -15 + 5x / +15
x>3 25< 5x /:5
5<x


4x-5<-17 /+5
4x< -8 /:4
x<-2 -⅔x+4>10 / *3-2x + 12> 30 /-12
12½+x≥8 / *2 -2x> 18 / : -2
25+2x>16 /-25 x> -9
2x< - 9 /:2
x< 4 ½


W niektórych przypadkach gdzie był znak ≤ nie pisałam go dalej ... ;)