Odpowiedzi

2009-11-03T22:01:35+01:00
(½x - ⅘)²
(⅗x -⁵/₃)²
(1,1k- 2l)²
(x³ - 2)²
2009-11-03T22:53:48+01:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej;
¼x²-⅘x+¹⁶/₂₅=(½x - 4/5)²
⁹/₂₅x² - 2x + 25/₉=(3/5x -5/3)²
1,21k²-4,4kl+4l²=(1,1k- 2l)²
x⁶-4x³+4=(x³ - 2)²