Przetłumacz na język polski.

A long time ago, so the story goes, a young boy called Arthur became the king of England after h pulled a sword out of a stone.

The sword was Excalibur, It had a lot of power. The lady of the Lake gave it to King Uther but asked him to give her his frist-born child. Uther became powerful. When his first child was born, Merlin the magician came to take the baby. Uther tried to stop him but thieves attacked him. Before he died, he put Excalibur into a stone and asked Merlin to make his son a king. Merlin promised that only someone with a pure heart could pull it out and become the next King of England.
When Arthur pulled the sword out people were surprised. Merlin explained that Arthur was Uther's son and the people were happy.
Arthur was a good king. Hr built a big castle, Camelot, and ruled over England with his knights. He called them the Knights of the Round Table. Together they made England a strong country.

Proszę o pomoc, na teraz, z góry dziękuję. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T15:31:44+02:00
Dawno, dawno temu, więc historia toczy się dalej, młodego chłopca o nazwie Arthur został królem Anglii po h wyciągnął miecz z kamienia.

Miecz Excalibur, miała dużo energii. Pani Jeziora dał go król Uther ale poprosił go, aby dać jej swój frist urodzone dziecko. Uther stał się potężny. Kiedy jego pierwsze dziecko urodziło się, czarodziej Merlin przyszedł do podjęcia dziecka. Uther próbował go powstrzymać, ale złodzieje zaatakowali go. Przed śmiercią, położył kamień Excalibur w Merlin i poprosił, aby jego syn króla. Merlin obiecał, że tylko człowiek z czystym sercem można ją wyciągnąć i stać się kolejnym królem Anglii.
Kiedy Arthur wyciągnął miecz ludzie byli zaskoczeni. Merlin wyjaśnił, że Arthur był synem Uthera i ludzie byli zadowoleni.
Artur był dobrym królem. H zbudowany wielkim zamku, Camelot, i rządził Anglii z jego rycerzy. Nazwał je Rycerzy Okrągłego Stołu. Razem tworzyły Anglii silnym państwem.
4 3 4