Odpowiedzi

2010-04-12T15:32:52+02:00
Życie Polaków pod okupacją niemiecką :

Ziemie wschodnie Polski znalazły się pod okupacja sowiecką, natomiast pozostałą część wcielili Niemcy do Rzeszy. Były to województwa: poznańskie, pomorskie, śląskie, część łódzkiego i warszawskiego. Kierowano się tutaj bogactwem naturalnym tych terenów w surowce, przemysł i wydajne rolnictwo, które odtąd stało się własnością wroga. Z pozostałych ziem podbitych na zachód od Bugu okupanci niemieccy stworzyli "Generalne Gubernatorstwo" dla zajętych obszarów polskich. Śląsk, Pomorze i Poznańskie, potem okręg łódzki, ciechanowski i suwalski oraz Zagłębie krakowskie włączono do Rzeszy. Od początku okupacji niemieckiej, proces germanizacji ziem polskich miał trwać 10 lat. Ludność polska miała być usunięta z GG i Rzeszy, a jej miejsce mieli zająć koloniści niemieccy. Ziemie polskie niewłączone do GG i Rzeszy miały pozostać kolonią niemiecką, a ludność zamieszkująca te ziemie stała się niewolnikami, których Niemcy utrzymywali na niskim poziomie kulturalnym i materialnym. Musieli być bezwzględnie posłuszni niemieckim "panom".
4 3 4
2010-04-12T15:50:47+02:00
-Za nieposłuszeństwo karali śmiercią.
-Godziny policyjne.
-Zbrojowa odpowiedzialność.
-Zmieniano nazwy ulic i miejscowości na Niemieckie lub Rosyjskie.
-Niszczono pomniki polskich bohaterów.
-Masowe egzekucje.
-Polakom zakazywano wstępu do wielu lokali i obiektów publicznych.
-Łapanki uliczne.
-Osobom z łapanki Niemcy wywozili do obozów koncentracyjnych lub pracy wgłąb Niemiec.
-Brak żywności.

Mam nadzieje że pomogłam ;)®
6 3 6