Odpowiedzi

2010-04-12T15:31:33+02:00
Namorzyny stanowią formację ziemno-wodną, która podczas przypływu zalewana jest wodą morską (widoczne są wtedy tylko korony drzew), podczas odpływu odsłania się powierzchnia gruntu. Szczególnie bujna roślinność namorzynowa porasta zabagnione ujścia rzek.

Lasy namorzynowe należą do najbogatszych ekosystemów Ziemi – najbardziej złożonych i charakteryzujących się największą produkcją biologiczną. Tu znajdują się siedliska wielu gatunków zagrożonych. Lasy te odgrywają istotną rolę w procesie lądowacenia, bowiem plątanina korzeni zatrzymuje niesiony przez rzeki materiał i powoduje jego osadzanie, pnie i gałęzie chronią z kolei przed erozyjnym działaniem fal morskich. Korzenie zatrzymują także zawiesiny i zanieczyszczenia spływające z lądu, przez co oczyszczają wody morskie i chronią przed szkodliwymi wpływami wrażliwe, przybrzeżne rafy koralowe.
2010-04-12T15:31:56+02:00
Wiecznie zielone lasy w strefie miedzyzwrotnikowej, znajduja sie na terenach bagnistych i wodnistych
2010-04-12T15:34:30+02:00
Wiecznie zielone lasy w strefie miedzyzwrotnikowej znajdujące się w zasięgu pływów morskich oraz drzewa rodzaju Avicennia i Rhizophora,tworzące te lasy.