Odpowiedzi

2009-11-03T21:28:28+01:00
M = 0,4 kg
h = 2m = 200 cm
h² = 1m= 100 cm
g = 10 m/s²

Eр= m × g × h = 0,4 kg × 10m/s² × 200 cm = 800 J
Eκ = m × g × h² = 0,4 kg × 10/m2² x 100 cm = 400 J

Eр - Eк = 800 J - 400 J = 400 J

Stosunek Ep do Ek to 400 J.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T21:37:59+01:00
Masa piłki=0,4kg
H=2m
Na wysokości 1m czyli po przebyciu 1m drogi ciało ma prędkość V=gt, ponieważ spada ruchem jednostajnie przyspieszonym.
g to przyspieszenie ziemskie równe=10m/s²
Możemy przekształcić wzór na drogę s=(gt²)/2, czyli t=√2s/g

Czyli V=g*√2s/g=10*√1/5=2√5 m/s

Ek= (mV²)/2=(0,4 *(2√5)²)/2=(0,4*20)/2=4 [J]

Ep jest związana z wysokością= mgh=0,4*10*1=4 [J]

Stosunek Ek do Ep= 4/4=1
4 2 4