1 Rozwiąż równanie :
ZnO +C ->
Cu2O+Cu2S ->
Mn3O4+Al ->
FeCr2O4+C ->
MoO3+h2 ->
2.Uzupełnij opisy substancji ich nazwami wybranymi spośród podanych.
benzyna, antracyt,kwarc
a) .............. - jedna z odmian krystalicznych tlenku krzemu (IV)
b) .............. - odmiana węgla kopalnego z zawartości około 87% pierwiastka węgla, z której otrzymuje się cenne produkty, np . wodę pogazową, koks
c) .............. - bezbarwna, lotna, palna ciecz, która powstaje w procesie destylacji frakcjonowanej ropy naftowej w temperaturze 50*C - 150* C

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:42:30+02:00
Zad1
ZnO + C → Zn + CO
Cu2S + 2 Cu2O → 6 Cu + SO2
3 Mn3O4 + 8 Al → 4 Al2O3 + 9 Mn
FeCr2O4 + 4 C → Fe + 2 Cr + 4 CO
MoO3+h2 → Mo+3O+2H (tego równania nie jestem pewna)

Zad2
a)Kwarc
b) Antracyt
c)Benzyna
4 1 4