Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T15:43:00+02:00
Liczba odnosiła się zapewne do dwunastu pokoleń Izraela (Mt 19,28[2]) i miała symbolizować jego odnowę[3].

Apostołowie:

* Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy
* Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy
* Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
* Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba
* Filip z Betsaidy
* Bartłomiej – Natanael z Ptolemaidy
* Tomasz (zwany Didymos)
* Mateusz – Lewi, były poborca podatkowy
* Jakub, syn Alfeusza
* Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym)
* Juda Tadeusz (Judas), syn Jakuba
* Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa; po jego samobójstwie wybrany został Maciej.

Jezus Wybrał 12 apostołów z Ludu Izraela
1 5 1