Odpowiedzi

2010-04-12T16:58:45+02:00
MIKROFALÓWKA:Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Po włożeniu żywności do odpowiedniego naczynia otworzyć kuchenkę i ustawić naczynie na szklanym talerzu. Podczas gotowania talerz musi znajdować się zawsze na swoim miejscu. Zamknąć drzwiczki i upewnić się, czy są prawidłowo domknięte. Przy użyciu pokrętła regulacji mocy ustawić żądaną moc mikrofal.(podany jest symbol, poziom mocy mikrofal i moc wyjściowa). W celu włączenia grilla należy pokrętło regulacji mocy ustawić w pozycji (grill), a w celu włączenia gotowania kombinowanego (grill + mikrofale) należy pokrętło regulacji mocy ustawić w pozycji (gotowanie kombinowane). Przy pomocy pokrętła do ustawiania czasu wybrać żądany czas gotowania. Wtedy kuchenka rozpocznie pracę. Energia mikrofal wyłączy się automatycznie w momencie, gdy pokrętło czasu znajdzie się w pozycji „OFF”. Wówczas można wyjąć żywność z kuchenki. Kuchenka jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa. W celu sprawdzenia potrawy podczas gotowania można otworzyć drzwiczki. Po otwarciu drzwiczek kuchenka wyłączy się. Aby kontynuować gotowanie, wystarczy zamknąć drzwiczki. W celu przerwania gotowania należy ustawić pokrętło czasu w pozycji „OFF”. W czasie gotowania można zmieniać ustawienie pokrętła czasu. Po wyjęciu żywności nie wolno pozostawiać pokrętła czasu w pozycji innej niż „OFF”.
1 4 1