Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T15:38:19+02:00
Japonię należy zaliczyć do kręgu kultury konfucjańskiej. Co prawda 84% Japończyków jako swoją religię podaje szintoizm lub buddyzm, jednak wpływy filozofii Konfucjusza są niezaprzeczalne. Nie jest ona religią w ścisłym tego słowa znaczeniu, a raczej systemem wartości, przez co nie musi stać w sprzeczności z innymi wyznaniami. Np. wśród tzw. Overseas Chinese (diaspory chińskiej) często zdarzają się wyznawcy chrześcijaństwa. Podobnie jest w Japonii. Japońska wersja konfucjanizmu różni się w niektórych szczegółach od oryginału chińskiego. Bliżej filozofię tę omówiono w kolejnym podrozdziale.

Japońska etyka pracy zbliżona jest do chińskiej. Bazuje ona w dużej mierze na rodzinie. Jednak Japończycy w dużo większym stopniu identyfikują się z większymi grupami społecznymi. To poczucie wspólnoty różni się od chińskiego nacisku na bliskie kontakty interpersonalne. Japończycy pozostają lojalni wobec rodziny, są jednak równocześnie związani z większymi jednostkami społecznymi, np. z firmami, w których pracują, a także z narodem. Nacjonalizm był prawdopodobnie wzmocniony również przez szintoizm, który głosił boskie pochodzenie narodu, a także wyspiarskie położenie i długotrwałą izolację Japonii.
2 3 2