Zad. 10(7 pkt)Napisz równanie okręgu stycznego do osi Ox układu współrzędnych o promieniu równym 5 oraz środku należącym do prostej l: y = -x i do drugiej ćwiartki układu współrzędnych. Napisz równanie stycznej do tego okręgu prostopadłej do prostej l

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:45:12+02:00