Odpowiedzi

2010-04-12T16:02:47+02:00
Zad.1
a) V=Pp×H
V=?
Pp=3×3=9
V=9×1
V=9 (j)²

b)Pp=2²√3/4
Pp=4√3/4=√3
V=√3×4
V=4√3 (j)³

Wiecej nie mam sory !
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:14:26+02:00
Zad.1
a) Pp=½×a×h=½×5×6=15
V=Pp×h=15×7=105
b) Pp=½×a×h=½×5×6=15
V=Pp×h=15×7=105
c) Pp=½×a×b=½×4×7=14
P=½×a×b=½×1×8=4
Pp=14+4=18
V=Pp×h=18×6=108

Zad.2
a)V₁=Pp x 2h =a² x 2h=2a²h=2 x V
Odp. Objętość wzrośnie dwukrotnie.
b)Pp=(2a)²=4a²
V₂= Ppxh=4a²xh=4xV
Odp. Objętość wzrośnie czterokrotnie.
c) Pp=4a²
V₃=Ppxh=4a²x2h=8a²h=8xh
Odp. Objętość wzrośnie ośmiokrotnie.

Zad.3
a) a=1
b=5
h=7
Pp= axb=1x5=5
V=Ppxh=5x7=35
b) a=5
h=5
Pp=a²×√3/4=5²×√3/4= 28×√3/4
V= Ppxh= 25×√3/4 ×5= 12√3/4