Chodzi o przetłumaczenie paru zdań. Są to odpowiedzi na pytania do obrazka: Mężczyzna kucający przy psie i go głaska. Są prawdopodobnie przed domem.

1) Co czuje mężczyzna na obrazku ?
*Mężczyzna jest wesoły i dumny z psa. Cieszy się że ma tak mądrego psa (bo co może czuć facet głaskając psa i uśmiechając się do niego? :) można wymyślić!! mile widziane propozycje po ang!!! )

2) Czy zwierzęta domowe są potrzebne dzieciom?
*Myślę że tak ponieważ dzięki zwierzętom dzieci stają się bardziej otwarte i uczą się wielu rzeczy.

2

Odpowiedzi

2010-04-12T15:47:08+02:00
Myślę, że powinno być tak :

1) What does the man in the image?
* A man is happy and proud of the dog. He enjoys the dog is so smart (I can feel what the guy głaskając dog and smiling at him?:) You can think of! welcome proposals for the ang! )

2) Is the domestic animals are needed for children?
* I think so because the animals with children are becoming more open and learn many things.

Liczę na naj, i mam nadzieję że się przydałam :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T15:52:09+02:00
1. The man is cheerful and proud of the dog. He enjoys having so wise dog
(I think that because he is stroking the dog and is smiling at him)

In the picture I can see a man and a dog. The man is squatting next to the dog and stroking it. They probably are in front of a house. - Na obrazku widzę mężczyznę i psa. Mężczyzna kuca obok psa i głaszcze go. Oni są prawdopodobnie przed domem.

2. I think that children need pets because thanks to them children are getting more open and learn lots of things. They becoming more friendly. (stają się przyjaźniejsze)
They can also learn responsibility if they have to take care about pets. (One również uczą się odpowiedzialności, jesli muszą opiekować się zwierzętami)