Odpowiedzi

2010-04-12T15:49:24+02:00
Filozofia średniowieczna koncentrowała się wokół Boga, był on uznawany za najdoskonalszego. Mówiono, że to Bóg stworzył cały świat i całe dobro na tym świecie. W tej filozofii dominowało pytanie:
-rola człowieka na świecie.
6 5 6
2010-04-12T15:54:39+02:00
Filozofię średniowieczną tworzyły 4 koncepcje:

1. teocentryzm (Bóg jest centrum świata, najwyższą wartością i doskonałością, jemu było podporządkowane życie ludzkie)
2. augustynizm - św. Augustyn (iluminacja, czyli poznanie Boga, rozdarcie wewnętrzne człowieka pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co niebieskie, człowiek umiejscowiony pomiędzy niebem a ziemią)
3. filozofia harmonijna (Tomasza z Akwinu) - świat to stopniowa droga do Boga, człowiek musi walczyć z pokusami, postępowanie według zasad moralnych zbliża go do Boga)
4. franciszkanizm - miłość do świata, życie w zgodzie z przyrodą, umiłowanie ubóstwa, wiara w Boga (św. Franciszek z Asyżu)
5. mistycyzm (św. Bernard - aby poznać Boga potrzebujemy jego łaski)
6. scholastyka (zbiór dogmatów)
3 3 3