Co widzisz wspólnego w treści wiersza i w treści przykazania ''Kochaj bliźniego swego jak siebie samego''.?

Tutaj jest wiersz...

''Miłość''
Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T15:51:43+02:00
Zarówno wiersz, jak i przykazanie miłości mówią o dystansie, jaki powinniśmy mieć do własnej osoby i o tym, że powinniśmy równocześnie utożsamiać się z pozoru nie mającymi nic z nami wspólnego ludźmi, przedmiotami czy naturą.
57 1 57