Odpowiedzi

2010-08-25T09:23:02+02:00

Problem biedy we współczesnej Polsce jaki obserwujemy w dzisiejszej dobie ma niestety swoje korzenie w przemianach systemowych jakie dokonały się po 1989 roku w naszym kraju. Zawsze Polska zachodnia była dużo lepiej rozwinięta niż wschodnia jej część(tak zwany podział na Polskę A i Polskę B). Jednakże ogromne przemiany społeczne-polityczne-gospodarcze po 1989 roku postawiły w trudnej sytuacji całą gospodarkę naszego kraju. Nie ma chyba miejsca w Polsce gdzie problem biedy czyli zubożenia znacznej części polskiego społeczeństwa by nie występował. Dotyka on szczególnie osób niskiego statusu społecznego wywodzących się z małych miasteczek i wsi. Ludzie ci tracąc pracę po 1989 roku nie mogąc odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdzie państwo polskie utworzyło gospodarkę wolnorynkową zostali zdani sami na siebie. Także i w większych aglomeracjach miejskich żyje też duży odsetek ludzi biednych.W związku przemianami które nastąpiły w naszym kraju obserwujemy  dużą przestępczość wśród szczególnie młodych ludzi którzy nie potrafią odnaleźć sobie miejsca w obecnie występujących realiach życia. Nastąpiło duże rozwarstwienie społeczeństwa polskiego,oraz brutalizację stosunków między ludzkich.Przemiany które nastąpiły w Polsce nie ominęły też sfery moralnej polskiego społeczeństwa, cechującej się obojętnością na krzywdę i problemy drugiego człowieka. Budujące jest jednak to, iż społeczeństwo Polskie w obliczu wielkich tragedii jak np. powódź potrafi się zmobilizować i nieść pomoc pokrzywdzonym.

2 3 2