Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:24:15+02:00
1. Kuba - przywódca: Fidel Castro Ruz
System monopartyjny (Komunistyczna Partia Kuby), wybory są tajne, brak kampanii wyborczych, rządzi bardzo wąska grupa na czele z Fidelem Castro, którego władza jest niczym nieograniczona.
Gospodarka w dużej części znacjonalizowana, społeczeństwo jest od najmłodszych lat indoktrynowane i wychowywane w duchu komunizmu.
Cenzura, brak możliwości wypowiadania się i wyrażania poglądów politycznych.

2. Korea Północna - przywódca: Kim Dzong Il (wcześniej Kim Ir-Sen)
Jest republiką socjalistyczną, chociaż tak naprawdę panuje tu dyktatura totalitarna. Partią rządzącą jest Partia Pracy Korei. Obowiązek służby wojskowej od 17 roku życia, społeczeństwo jest od najmłodszych lat indoktrynowane i wychowywane w ideach socjalizmu.
Podobnie, jak na Kubie, wprowadzona jest cenzura, kontrola wypowiedzi i środków masowego przekazu, zakaz wyrażania poglądów politycznych.

3. Białoruś - przywódca: Alaksandr Ryhorawicz Łukaszenka
Jest krajem o systemie parlamentarno-gabinetowym, chociaż tak naprawdę władzę sprawuje Łukaszenka wspierany przez bardzo wąską grupę zaufanych ludzi.
Szerokie uprawnienia ma władza prezydenta, bardzo mały wpływ na politykę ma Rząd i Parlament (dekrety prezydenta mają większą moc od ustaw Parlamentu).
Ponadto w ustroju Białorusi brak zasady monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, a także pluralizmu politycznego.
Kontrolowane są środki masowego przekazu, społeczeństwo jest inwigilowane, indoktrynowane, pozbawione praw człowieka i obywatela.