Błagam o rozwiązanie . !!

1 . Patriota - ten , kto kocha swoją ojczyznę i naród łącząćc te uczucia z szacunkiem dla innych narodów , kto gotóe jest do pracy i poświęceń dla dorba ojczyzny .

" Słownik języka polskiego "

Wymienionych poniżeh Polaków można nazwać patriotami . Wybierz jedną z tych postaci i napisz w dwóch zdaniach , co o niej wiesz i dlaczego jest powszechnie uznawana za patriotę .

a ) . Tadeusz Kościuszko .
b ) . Adam Mickiewicz .
c ) . Fryderyk Chopin .

2 . W jakiej sytuacji historycznej został napisany hymn narodowy. ?

3 . . Jaką rolę podczas rozbirów pełnił dwór . ?
4 . Które wydarzenia w XIX wieku mogą potwierdzić , że - mimo utraty niepodległość - Polacy byli wychowani w duchu miłości ojczyzny . ?

2

Odpowiedzi

2010-04-12T15:58:53+02:00
1 Patriota- postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. To wypełnianie obowiązków konstytucyjnych i obywatelskich. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

Fryderyk Chopin.;)
Patriota to pewien ideał, do którego należy dążyć. To wzór dla wszystkich i dla każdego z osobna. To osoba kochająca każdy skrawek ziemi, na której się urodziła. To człowiek nie wyrzekający się swojego pochodzenia i języka. I wreszcie - to ktoś kto wierzy w swój kraj i w swoich rodaków.

U podstaw upadku Rzeczpospolitej leży jak się zdaje brak sprawnego parlamentaryzmu ... W ich skład wchodziło 21 ustaw spisanych przez zebraną podczas bezkrólewia w .... Osoba Piotra I pełniła rolę mediatora między Augustem a narodem. ... Przebywając na dworze Katarzyny II (od 1762 r. carycy) zyskał jej życzliwość. ...

2010-04-12T16:01:07+02:00
1FRYDERYK CHOPIN -w tworzonych przez siebie utworach odwoływał się do polskiej tradycji narodowej i ludowej. Jest jednym z najbardziej znanych kompozytorów i pianistów na świecie