Zad. 1
podaj przyczyny ujemnego salda migracji w tych krajach(Białoruś, Litwa, Ukraina).

zad. 2
Spośród wschodnich sąsiadów Polski wybierz kraf, który- Twoim zdaniem - jest najatrakcyjniejszy pod wzg. turystycznym. Wymień główne argumenty przemawiające za dokonanym przez Ciebie wyborem. Sporządź krótką notatkę na temat dwóch miejsc, które warto w tym kraju odwiedzić.

proszę pomóżcie..;)));)))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:00:15+02:00
1. Białoruś

-słabe warunki naturalne nie sprzyjające rozwoju rolnictwa.
-Przestarzały sprzęt elektroniczny nie sprzyja rozwojowi przemysłowemu
-mało surowców mineralnych.
-Problemy ekonomiczne kraju
-Fałszowane wybory, nie przestrzegana wolność słowa.

2. Litwa

-Niewiele surowców mineralnych.
-Mało żyzne gleby powodują niskie plony tamtejszych rolników.
-Niski poziom agrotechniki i brak kapitału na inwestycje.

3. Ukraina

-Zakłady przemysłowe stosują przestarzałe technologie.
-Wyroby wytwarzane przez przemysł przetwórczy odznaczają się niską opłacalnością, co wiąże się z niskim komfortem życiowym


Zad 2.

Litwa znana jest przede wszystkim z trzech miast - Wilna,Trok i Kowna. Szczególnie bliska Polsce jest stolica Litwy, Wilno. Związani z nią byli bowiem dwaj najwybitniejsi twórcy polskiego romantyzmu - Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Wśród licznych zabytków tego miasta na szczęgólną uwagę zasługuje Ostra Brama. Jest to miejsce kultu obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej.
36 4 36