Odpowiedzi

2009-11-04T00:20:43+01:00
Konflikt, w który zaangażowana była duża grupa europejskich krajów zarówno katolickich jak i protestanckich

Przyczyny :

- sytuacja w Rzeszy Niemieckiej, w której książęta rywalizowali o władzę z cesarzem,
- działania Habsburgów prowadzące do zjednoczenia Rzeszy w państwo z panującą religią katolicką,
- sytuacja na Węgrzech i w Czechach, którymi rządzili Habsburgowie,
- powołanie Unii Ewangelickiej jako ugrupowania protestantów, popierane przez : Francję, Szwecję, Holandię i Danię,
- powołanie Ligi Katolickiej popieranej przez Habsburgów i Hiszpanię,

Wojnę 30-letnią dzielimy na 4 okresy :

1. Czeski - rozpoczął się od tak zwanej defenestracji praskiej ( grupa protestanckiej szlachty wyrzuciła przez okno zamku na Hratczanach w Pradze namiestników cesarza Macieja ),
2. Duński,
3. Szwedzki,
4. Francuski,

1648 r. - pokój westwalski oficjalnie kończący tę wojnę,

Skutki :

- spadek liczby ludności,
- wyludnienie i obrócenie w ruinę wielu krajów niemieckich,
- kryzys gospodarczy,
- zanikanie struktur stanowo-feudalnych i odbudowa miast na nowych zasadach,
- kres uniwersalistycznej idei cesarstwa niemieckiego,
- tryumf Francji i Szwecji oraz zmierzch potęgi Hiszpanii,
- ugruntowanie politycznego i religijnego rozbicia Niemiec,