Ok potrzebuje info o;
A)
Rewolucji i wojnie domowej w Rosji
1)przyczyny
2)rewolucja lutowa
3)objęcie władzy przez bolszewików
4)wybuch wojny domowej
B)
Systemie wersalskim
1)konfederacja pokojowa
2)postanowienia traktatu
3)kształt powojennej europy
4)słabości systemu

(jest to dział z I wojny światowej, możecie poszukać info w necie ale potrzebuje informacji do każdego punktu, napisanych w taki sposób żebym to szybko zrozumiał, jeśli ktoś wykona mniej niż 75% pracy zgłoszę jako błędną)

(a jeśli komuś zależy na najlepszej odpowiedzi, to odznaczę ją temu kto napisze to najbardziej czytelnie, i poda sporo ciekawostek związanych z tematem)

(macie czas do 23:59 dnia dzisiejszego, daje sporo pkt więc sporo wymagam, z góry dziękuje)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T22:12:02+01:00
Przyczyny rewolucji w Rosji:
-klęski na froncie
-pogorszenie sytuacji gospodarczej
-wzrost cen żywności
-korupcja urzędników
-żądania zakończenia wojny
-strajki robotników

rewolucja październikowa zamachem stanu:
Z socjologicznego i politycznego punktu widzenia, "rewolucja październikowa" była bardziej wojskowym zamachem stanu, niż rewolucją z prawdziwego zdarzenia.
Jeśli bowiem pod pojęciem rewolucji rozumiemy taką próbę zmiany ustroju politycznego i organizacji społeczeństwa, która ma trzy cechy:
gwałtowny (a nie długotrwały i stopniowy) przebieg; użycie przemocy (a nie jedynie środków pokojowej perswazji) i,
co najmniej znaczny udział społeczeństwa (a nie jedynie garstki uprzednio wtajemniczonych w plan przewrotu zamachowców),
to dla każdego, kto zna przebieg "rewolucji październikowej", jest jasne, że rewolucją nie była.
Opiewany przez komunistów "Szturm na Pałac Zimowy" był stworzoną fikcją. Społeczeństwo Piotrogrodu w swej masie nie wzięło w tej "rewolucji" żadnego udziału.
Co więcej, ze znaczenia wydarzeń, które miały miejsce 6 i 7 listopada w Piotrogrodzie, mało kto początkowo zdawał sobie sprawę.
Bolszewicy przejęli wprawdzie rządy w stolicy, ale do przejęcia władzy w całym kraju było jeszcze daleko. Jak gdyby nigdy nic,
odbywały się przygotowania do zaplanowanych przez Rząd Tymczasowy wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego (czyli tzw. Konstytuanty).
Do wyborów tych zresztą - w niecały miesiąc po dokonanym przez bolszewików przewrocie - doszło.
Doszło też do zebrania się wybranego przez rosyjski naród zgromadzenia. Ale doszło do niego tylko raz.
Na popełniony przez siebie wówczas błąd, tj. dopuszczenie do wolnych wyborów, komuniści - do końca swoich rządów - nie pozwolili sobie już nigdy.

postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec:
-utrata Alzacji i Lotaryngi,Wielkopolki i Pomorza Gdańskiego
-przeprowadzenie plebisytów na spornych terenach: Mazury,Warmia,Powiśle,Górny Śląsk,zagłebie ssary
-utworzenie wolnego miasta Gdańsk pod rządzeniem Ligi Narodów
-ograniczenie liczebności do 100 tys armi zawodowej
-odebranie wszystkich kolonii
-zakaz posiadania okretów podwodnych,czołgów,samolotów
-rozbrojenie Nadrenii
-wypłacenie wysokich odszkodowań

przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej:
-rywalizacja głównych potęg europejskich o wpływy gospodarczo-polityczne
-Dążenia Francji do odzyskania utraconej Alzacji i cześć Lotaryngii
-rywalizacja Niemiec z Wl.Brytanią o panowanie na morzach i oceanach
-rywalizacja Austro-Węgier z Rosją o wpływy na bałkanach
-powstanie dwuch bloków militarno-politycznych
-wyjścig zbrojeń mocarstw europejskich

polityczne gospodarcze i społeczne skutki l wojny światowej:
-pojawienie się radykalnych ideologii komunizmu i faszyzmu
-radykalizacja społeczeństwa zwionzana ze zmęczenia wojna
-powstanie nowych państw

jak l wojna światowa wpłyneła na gospodarke państw biorących w niej udział:
W 1918r. Europa była zrujnowana. Wielka Brytania i Francja musiały zacząć długi państwowe, które zaciągnęły u Stanów Zjednoczonych.
Austrię Niemcy i Węgry ogarnął głęboki kryzys, ich pieniądz stracił wszelką wartość, a gospodarka znacznie odczuwała brak kapitałów.
W 1917r. w Rosji wybuchły dwie rewolucje i rynek rosyjski zamknął się przed potęgami europejskimi.
Co gorsze, Europie Środkowej i Zachodniej zaczął zagrażać komunizm.
Europa wkroczyła w erę wojen i rewolucji.
Pierwsza wojna światowa przyniosła korzyści jedynie krajom pozaeuropejskim, które bezpośrednio nie odczuły skutków konfliktu.

1 5 1