Mam problem jak to zrobic?√5 to w liczniku a w mianowniku √2+√5
2.Funkcja liniowa f przyjmuje wartości ujemne jedynie w przedziale (5,+∞),a wykres tej funkcji przecina oś OY w punkcie rzędnej 3 Wzór tej funkcji to:
3.dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an=(n+1)(n²-16)(n+6).Liczba wyrazow tego ciągu równych 0 jest równa?
4.Prosta l ma równanie 5x-9y+1=0.Współczynnik kierunkowy prostej l jest równy?Proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-04-12T16:22:22+02:00
Zadanie 1
√5 / √2+√5 = √5 (√2-√5)/(√2+√5)(√2-√5) = √10 - 5 / 2-5 = √10 - 5 / - 3

zadanie 3
n + 1 = 0
n = -1

n^2 - 16 = 0
(n -4)(n + 4) = 0
n = 4 v n = -4

n+6 = 0
n = -6

wyraz czwarty równy jest zeru