Uzupełnij zdania....

Gnejs Gór Sowich to jeden z najstarszych skał występujących na obszarze Polski. Powstały w erze .... . Trylobity są ... ery paleozonicznej. Skamieniałościa przewodnią występującą w pokładach wapieni Wyżyny Krakowsko-Częsrochowskiej są ... , które żyły w erze .. . Działalnośc wulkaniczna miała miejsce kilkakrotnie na obszarze Polski, min. w okresie ... i ... . W wyniku tej działalności powstały ... w ... częsci Polski. Zlodowacenie na obszarze Polski miały miejsce w okresie.... w erze ... .


Potrzebne na już !

1

Odpowiedzi

2009-11-04T07:59:54+01:00
1) Gnejsy obecnych Gór Sowich powstawały w dolnym piętrze ery prekambryjskiej w archaiku.

2)Trylobity są gromadą wymarłych morskich stawonogów o owalnym i spłaszczonym grzbietobrzusznie ciele, z wyraźnie wyróżnioną częścią głowową, tułowiową i ogonową. Pojawiły się w połowie wczesnego kambru a wymarły z końcem permu ery paleozonicznej.


3) W skałach tych spotykane są liczne skamieniałości organizmów morskich: amonitów, małży, ślimaków, ramienionogów i jeżowców. <--- niestem pewna czy to dokladnie o to chodzi a ery niepamietam ;(

Niestety na 4 i 5 nie znam odp przykro mi;)

8 2 8