Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:36:26+02:00
Wolfgang Amadeusz Mozart ur. 27 stycznia 1756 w Salzburgu, zm. 5 grudnia 1791 w Wiedniu. Austriacki kompozytor i muzyk, należący do grona klasyków wiedeńskich. Mozart spędził ostatnie lata swojego życia w Wiedniu, gdzie do dzisiaj można zwiedzać jeden z jego apartamentów przy Domgasse 5, w pobliżu katedry Św. Szczepana. W domu tym Mozart skomponował w 1786 Wesele Figara.

Ludwig van Beethoven ur. grudnia 1770 w Bonn, zm. 26 marca 1827 w Wiedniu. Kompozytor i pianista niemiecki, ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich, a zarazem prekursor romantyzmu w muzyce, geniusz, jeden z największych twórców muzycznych wszech czasów. Beethoven stanowi w historii muzyki centralną postać okresu przejściowego między klasycyzmem a romantyzmem. Jego twórczość, zakorzeniona wprawdzie w tradycji Haydna i Mozarta, jednak wybitnie nowatorska w zakresie formy, faktury, kolorystyki, wyznaczyła kierunki rozwoju muzyki na cały XIX wiek. Beethoven znacznie wyraźniej niż jego poprzednicy ujawnił możliwości muzyki w wyrażaniu filozofii życia, bez uciekania się do medium słownego. Sztuka Beethovena, pod względem ideowym czerpiąca z oświeceniowego humanizmu, hasła subiektywizmu i uwielbienia natury okresu Sturm und Drang oraz ideałów rewolucji francuskiej, stanowi apoteozę wolności i godności jednostki, woli życia, heroizmu, zmagań z losem oraz radości i powszechnego braterstwa.