Odpowiedzi

2010-04-12T16:02:31+02:00
I lost my keys. (And I found it) - zgubiłam klucze (i znalazłam je)
Michael Jackson was a great singer. (jackson był swietnym piosenkarzem)
Picasso painted lots of amazing pictures. (picasso namalował wiele niesamowitych obrażów)
She bought a house. (ona kupiła dom)
She worked in hospital. (ona pracowała w szpitalu)

I've lost my keys (And I don't have it) zgubiłam klucze (I ich nie mam)
I have lived here since 2001. -mieszkam tu od 2001
I have read 3 books of that author. - przeczytałam 3 ksiazki tego autora
I've seen that film before. - widziałam tem film wczesniej
She has painted her room. - ona malowała swoj pokoj
2010-04-12T16:03:50+02:00
Past Simple:
She spoke to Mary two days ago. Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
We went to the station and bought tickets. Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
I visited Spain last year. Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku.
They were very happy when they heard the news. Oni byli bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszeli tę wiadomość.
I wanted to buy this book but it cost too much. Chciałam kupić tę książkę, ale za dużo kosztowała.
We spent our holidays there - we had a great time. Spędziliśmy tam wakacje - wspaniale się bawiliśmy.
Past Perfect:
I went for a walk when I had finished my work. Poszedłem na spacer kiedy skończyłem swoją pracę.
(czyli najpierw skończyłem pracę - potem poszedłem na spacer)
We hadn't met him until we came to Warsaw. Nie znaliśmy go zanim nie przyjechaliśmy do Warszawy.
By the time we reached the cinema, the film had already started. Kiedy dotarliśmy do kina film się już zaczął.
She had finished all her work when the phone rang. [Skończyła całą pracę, kiedy zadzwonił telefon]
Mike had always thought that she was sincere. [Mike zawsze myślał, że była szczera]
Had James done his homework when you came? [Czy James odrobił już pracę domową, kiedy przyszedłeś?]