Zadanie 1
Podstawa trójkąta jest równa 5,6m,a wysokość opuszczona na tę podstawę
23dm. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 2
Wysokość rombu jest równa 14 dm, a bok rombu jest o 10 cm dłuższy.
Oblicz,ile metrów kwadratowych ma pole tego rombu.

3

Odpowiedzi

2010-04-12T16:07:12+02:00
5,6 m =56 dm
P= 56 dm X 23 dm = 1288 dm 2


zad.2

14 dm X 15 dm (1 dm = 10 cm ) = 210 dm 2,

Pozdrawiam :)
2010-04-12T16:11:17+02:00
1 .
a = 5,6m
h = 23dm = 2,3m

P = 0,5 * a * h
P = 0,5 * 5,6 * 2,3
P = 6,44 m ^2

2 .
a = 14dm + 10cm = 140cm + 10cm = 150cm
h = 14dm = 140cm

P = a * h
P = 150 * 140
P = 21000 cm ^2 + 210 m^2
2010-04-12T16:15:32+02:00
Zadanie 1:
Podstawa - 5,6 m = 56 dm
23 dm x 56 dm = 1288
1288/2=644
Pole trójkąta = 644dm

Zadanie2:
Wysokość = 14 dm = 1,4 cm
Długość boku = 1,4 + 10 = 2,4 cm
Pole powierzchni: 1,4 cm x 2,4 cm = 3,36 cm