1. Ułóż równanie równoważne danemu równaniu.
a) x - 1 = 4
b)-3x = 12

6. Spośród danych równań wybierz równania równoważne.
b)-x + 3 = -5
c)8 - x = 4
d) 2x - 3 = 5
f)4x = -32

7. Rozwiąż równanie
a) x + 12 = 4
d) x - 16 = -9
g) 8x = 3

1

Odpowiedzi

2010-04-12T16:13:37+02:00
7. Rozwiąż równanie
a) x + 12 = 4
x = 8
d) x - 16 = -9
x = -7
g) 8x = 3 / : 8
x = 2(i) 2/3
6 2 6