Odpowiedzi

2010-04-12T16:13:36+02:00
Mikrofalówka:

1rozpakuj
2 włącz do prądu
3 przygotuj mikrofalówke do użycia
4 włóż danie
5 ustaw czas
6 ustaw temperature
7 wyciąg przygotowany posiłek
8 ZjedŹŹ ;^^ smAcznego ;^^

MuaHHH ;**
3 5 3
  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T16:15:01+02:00
Instrukcja obsługi lodówki
Montaż
Urządzenie jest przystosowane do tzw. montażu panelowego polegającego na stałym umocowaniu listwy do której przykręcamy lodówkę w optymalnym miejscu pojazdu.
Zaleca się montaż w miejscu zapewniającym właściwą cyrkulację powietrza wokół
urządzenia w celu właściwego chłodzenia w trakcie pracy. Do lodówki dołączone są dwie
uniwersalne rączki montowane bardzo szybko w wyznaczonych punktach, umożliwiające przenoszenie urządzenia w celu Np. podłączenia do innego źródła zasilania.


W celu właściwego podłączenia elektrycznego używaj wyłącznie oryginalnych wtyczek
oraz przewodów do gniazd zasilających/komplet w każdym urządzeniu/.Nigdy nie wykonuj
żadnych czynności połączeniowych w momencie trybu pracy urządzenia.


W momencie uruchomienia urządzenia następuje samoczynny test ciekłokrystalicznego wyświetlacza polegający na jego kilkosekundowym pulsowaniu. Urządzenie posiada dwa główne menu : Machine status- status urządzenia oraz Programming menu- programowanie.

Opis przycisków wyświetlacza
Użytkownik ma do dyspozycji cztery przyciski służące do kontrolowania, uruchamiania
oraz programowania lodówki.

UP- przegląd menu oraz podnoszenie wartości
DOWN- przegląd menu oraz obniżanie wartości
FNC- wyjście z menu
SET- udostępnianie ustawień, dostęp do menu, potwierdzanie ustawień
Obsługa menu
Ustawienia menu mogą być dostępne przez krótkie naciśnięcie przycisku SET(Machine status w menu), lub przez naciśnięcie przycisku set przez 5 sekund(Menu programowania).
W celu przeglądania funkcji menu należy nacisnąć przycisk SET jeden raz, umożliwia nam przegląd wszystkich dostępnych funkcji urządzenia. W przypadku braku użycia przez czas dłuższy niż 15 sekund przycisków lub jednokrotnego naciśnięcia przycisku FNC urządzenie powraca do parametrów trybu uruchomienia .

Status urządzenia
W celu skorzystania z menu status urządzenia przyciskamy raz przycisk SET jeśli wcześniej nie programowaliśmy żadnego alarmu zacznie on pulsować na wyświetlaczu.
Używając przycisków UP- ^ i DOWN- v mamy możliwość zapoznania się z każdym folderem menu, w chwili ustawienia żądanego parametru naciskamy przycisk SET w celu potwierdzenia ustawień, jeśli w czasie 15 sekund od momentu zaprogramowania naciśniemy
UP-^ lub DOWN-v powrócimy do poprzedniego statusu. Jeśli na wyświetlacz pokaże się napis LOC nie mamy w danej chwili możliwości zmiany zaprogramowanych funkcji.

Menu programowania
W celu wejścia w system menu przyciśnij przycisk SET/nie dłużej niż 5 sekund/.
Istnieje możliwość ustawienia indywidualnego hasła dostępu do menu określanego w menu
Symbolem PA1, jednak w standardowym ustawieniu hasło nie jest wymagane. W celu ustawienia hasła należy w menu ustawień znaleźć folder DiS przy pomocy którego możemy
ustalić hasło dostępu, jeżeli hasło zostanie uruchomione jego podanie będzie potrzebne przy każdej próbie zmiany parametrów ustawień urządzenia, pozwala jednak na swobodne przeglądanie folderów menu. Każda akceptacja hasła potwierdzana będzie na wyświetlaczu symbolem PA1. W celu wprowadzenia ewentualnego hasła należy przed każdym wprowadzeniem użyć przycisku SET. Całość programowania żądanych parametrów wykonujemy przy pomocy przycisków: UP, DOWN, SET, FNC opisanych szczegółowo powyżej w niniejszej instrukcji obsługi. W trakcie użytkowania urządzenia na wyświetlaczu
cyfrowym istnieje możliwość wskazania błędu E 1 spowodowanego niewłaściwą cyrkulacją
powietrza, niewłaściwym użytkowaniem bądź też awarią systemu sterującego.
W celu wstępnego zdiagnozowania błędu należy sprawdzić ”kryteria” niezbędne do właściwego funkcjonowania lodówki i spróbować włączyć i wyłączyć urządzenie.
Jeśli powyższe czynności nie spowodują powrócenia do właściwego trybu pracy i lodówka nadal będzie wskazywać na wyświetlaczu błąd E1 należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu ewentualnej pomocy technicznej.

Zaleca się wyłączyć i włączyć lodówkę gdy zmienia się konfigurowanie parametrów urządzenia, dzięki temu zapobiegamy opóźnieniom czasu reakcji oprogramowania

Przechowywanie produktów

Nie należy wstawiać do lodówki ciepłych potraw. Ustawiać produkty w taki sposób, by zapobiec ich ewentualnym uszkodzeniom podczas jazdy samochodem. W trakcie korzystania z lodówki upewnić się, ze przykrywa jest idealnie zamknięta. Ograniczyć do minimum czas otwarcia klapy. Kiedy urządzenie nie jest używane, pozostawić otwartą klapę w celu wentylacji.

Rozmrażanie lodówki

Gdy warstwa lodu przekroczy 4 mm konieczne będzie rozmrożenie lodówki.
Urządzenie poza trybem automatycznego rozmrażania posiada również funkcję
rozmrażania manualnego polegającego na wciśnięciu przez 5 sekund przycisku UP.
W momencie braku możliwości skorzystania z tej funkcji na wyświetlacz trzykrotnie
będzie „pulsować” wskazanie aktualnej wartości temperatury, wskazując niewykonanie
zaprogramowanej czynności. Istnieje możliwość ponownego skorzystania z omawianej
funkcji po wyłączeniu i ponownym włączeniu lodówki.

Konserwacja

Zalecane jest regularne mycie wnętrza lodówki za pomocą sody oczyszczonej rozpuszczonej w letniej wodzie. Nie stosować detergentów, mydła, ani produktów, które mogą zarysować powierzchnię. Po umyciu lodówki spłukać powierzchnię czystą wodą i dokładnie osuszyć. Nie wolno zostawiać produktów żywnościowych w wyłączonej lodówce, należy również pamiętać o uchylaniu przykrywy wyłączonego urządzenia w celu wentylacji wnętrza.
2 5 2