Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:58:39+02:00
Wady elektrowni:
-w razie awarii bardzo dotkliwie skaża środowisko,
-stanowi doskonały cel ataków terrorystycznych.,
• emisja do atmosfery dwutlenku węgla co powoduje efekt cieplarniany.
-do funkcjonowania potrzebny jest uran,
-zanieczyszczenie powietrza jako konsekwencja procesu spalania paliw kopalnych.
• konieczność pozyskiwania wody niezbędnej do chłodzenia co niesie za sobą straty na skutek parowania w niektórych morzach śródlądowych, drogach wodnych oraz możliwość odprowadzania nagrzanej wody do rzek, co ma negatywny wpływ na ekologię,
• zmiana krajobrazu,
• zakłócenia klimatu akustycznego,
• zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych,
• zagrożenie dla przelatujących ptaków
• przenikanie odpadów radioaktywnych do atmosfery.
-potrzeba dużych zapasów wody do chłodzenia oraz dostępność paliwa,
-przy energii jądrowej pracę dostanie zaledwie 20 osób,
-łatwo ją wysadzić, przykładem jest największa katastrofa elektrowni w historii przemysłu jądrowego 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu na Ukrainie, wchodzącej wówczas w skład ZSRR. Do atmosfery przedostały się wówczas duże ilości substancji radioaktywnych, co doprowadziło do skażenia nie tylko elektrowni i jej otoczenia, ale znacznego obszaru Europy - ok. 100 tys. km2.

Zalety elektrowni:
-posiada nowoczesne technologie,
-dostarczają dużo energii, dlatego są zlokalizowane w pobliżu miejsc o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną,
• tańszy prąd,
• w czasie wytwarzania energii nie ma hałasu,
-podstawową zaletą elektrowni cieplnych pracujących w Polsce jest wykorzystywanie paliwa produkowanego (wydobywanego) w kraju, a więc węgiel kamienny, brunatny.

Biorąc pod uwagę rozpatrywane zalety i wady poszczególnych elektrowni nie ma elektrowni doskonałej ekologicznie. Jak się okazuje każda z nich ma jakieś mankamenty
4 3 4