Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T08:03:32+02:00
Oblicz pole powierzchni o objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy równej 4 i wysokości ostrosłupa równej 10.
a=4
H= 4

Pc= Pp+Pb
Pp= 6a= 6*4=24

Wysokość ściany bocznej wyliczamy z tw. Pitagorasa
h²= H²+(1/2a)²
h²=16+4=20
h= 2√5
Pb= 1/2*a*h=2*2√5=4√5
ścian bocznych jest 6 zatem
6*Pb= 24√5
V= Pp*H/3
V= 24*4/3= 8*4=32