Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:21:21+02:00
PPR(Polska Partia Robotnicza)-miał być w założeniach radzieckich alternatywą i przeciwwagą dla rządu polskiego w Londynie.
-zażądało m.in. odrzucenia konstytucji kwietniowej z 1935, dopuszczenia do sztabów AK delegatów partii komunistycznej, oraz likwidacji rządu polskiego w Londynie i zastąpienia go rządem w Krakowie

PKWN(Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego)-ealizował politykę ZSRR w Polsce

AK(armia krajowa)-sabotaż, dywersja, wywiad i propaganda. Dopiero w późniejszym okresie miano przystąpić do działań partyzanckich.

KRN(Krajowa Rada Narodowa)-była zarówno władzą ustawodawczą jak i wykonawczą(wiadomo co robiła:D)
-miała istotny i znaczącego wpływu na wydarzenia polityczne
-znajdowała się poza kontrolom
-określało porządek obrad i czas ich trwania oraz nadzorowało komisje, kontrolowało system sądowniczy i podejmowało decyzje odnośnie stanowisk państwowych a także wydawało dekrety - prezydium

Liczę na naj:D
2 3 2