PILNE!!! Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZI wzory skróconego mnożenia [x-3]²=
[5-x]²=
[4+x]²=
[x-1]²=
2[x+3]²=
4[x-1]²=
-[x+2]²=
-2[2x+1]²=
-[x+1][x+3]=
-2[x+2][x+5]=
-3[x-2][4-x]=
x²[x-3]²=
[4x+1]²=
[½x+2]²=
[√2+3]²=
[3-√2]²=
[4-√5]²=
[x+y]²=
[2x+y]²=
[4x+√3]²=
[7x-√7]=
[2x-1][2x+1]=
[3x²+2][3x²-2]=
[5x+3][5x-3]=
[6x-1][2x+3x²]=
[7x+1]+2[x-2]=
[2x-1]²+6[x²-2]=
[4x-1][4x+1]+20x²=
[m-6][m+5]=
[a+2b][a-b]=
4[x+2][x+3]-2[x²-6]=
[√2-3][√2+1]=
[3x-√3]²+2√3=
2[x+1]+3x=
redukcja wyrazów podobnych
3x³-4x²+2x³+2x²=
2x[x-3]+x²-6x+2=
10x-5x+½x-3x=
x²+2x+4x²-0,5x²=
15x[x+2]+2x[5x-3]+20x=
[x+1][x-2]+x²=
[2x-1][3-x²]+4x²=

3

Odpowiedzi

2009-11-03T22:21:53+01:00
Redukcja wyrazów podobnych
3x³-4x²+2x³+2x²=5x³+2x²
2x[x-3]+x²-6x+2=2x²-6x+x²-6x+2=3x²-12x+2

10x-5x+½x-3x=2½x
x²+2x+4x²-0,5x²=4½x²+2x
15x[x+2]+2x[5x-3]+20x=15x²+30x+10x²-6x+20x=25x²+44x
[x+1][x-2]+x²=x²-2x+x-2= x²+x-2
[2x-1][3-x²]+4x²=6x-2x²-3-x²= 6x-3x²-3
1 2 1
2009-11-03T22:22:42+01:00
[x-3]²= x² - 2 razy x razy 3 + 3² = x² - 6x + 9

[5-x]²= 5² -2 razy 5 razy x + x² = 25 -10x +x²

[4+x]²= 4² + 2 razy 4 razy x + x² = 16 + 8x + x²

[x-1]²= x² - 2 razy x razy 1 + 1² = x² - 2x + 1

2[x+3]²=2 [ x² + 2 razy x razy 3 + 3²] = 2 [x² + 6x + 9] = 2x² +12x + 18
4[x-1]²= 4 [ x² - 2 razy x razy 1 + 1²] = 4 [x² + 2x + 1] = 2x² +8x + 4

-[x+2]²=-[ x² + 2 razy x razy 2 + 2²] = -[x² + 4x + 4] = x² - 4x - 4

-2[2x+1]²= -2 [ 2x² + 2 razy 2x razy 1 + 1²] = -2 [4x² + 4x + 1] = -4x² -8x - 2

-[x+1][x+3]=-x² + 9

[4x+1]²=4x² + 2 razy 4x razy 1 + 1² = 16x² + 8x + 1
1 3 1
2009-11-03T22:24:44+01:00
[5-x]²=25-10x+x²
[4+x]²=16+8x+x²
[x-1]²=x²-2x+1
2[x+3]²=2[x²+6x+9]=2x²12x+18
4[x-1]²=4[x²-2x+1]=4x²-8x+4
-[x+2]²=-[x²+4x+4]=-x²-4x-4
-2[2x+1]²=-2[4x²+4x+1]=-8x²-8x-2
-[x+1][x+3]=-[x²+3]=-x²-3
-2[x+2][x+5]=-2[x²+10]=-2x²-20
-3[x-2][4-x]=-3[x²-8]=-3x²+24
x²[x-3]²=x²[x²-6x+9]=x⁴-6x³+9x²
[4x+1]²=16x²+8x+1
[½x+2]²=¼x²+2x+4
[√2+3]²=
[3-√2]²=
[4-√5]²=
[x+y]²=x²+2xy+y²
[2x+y]²=4x²+4xy+y²
[4x+√3]²=
[7x-√7]=
[2x-1][2x+1]=4x²-1
[3x²+2][3x²-2]=9x⁴-4
[5x+3][5x-3]=25x²-9
[6x-1][2x+3x²]=
[7x+1]+2[x-2]=7x+1+2x-4=9x-3
[2x-1]²+6[x²-2]=4x²-4x-1+6x²-12=10x²-4x-13
[4x-1][4x+1]+20x²=
[m-6][m+5]=m²-30
[a+2b][a-b]=a²-2b²
4[x+2][x+3]-2[x²-6]=4[x²+6]=4x²+24
[√2-3][√2+1]=
[3x-√3]²+2√3=
2[x+1]+3x=2x+2+3x=5x+2
redukcja wyrazów podobnych
3x³-4x²+2x³+2x²=5x³-2x²
2x[x-3]+x²-6x+2= 2x²-6x+x²-6x+2=3x²-12x+2
10x-5x+½x-3x=2½x
x²+2x+4x²-0,5x²=4½x²+2x
15x[x+2]+2x[5x-3]+20x=15x²+30x+10x²-6+20x=25x²+50x-6
[x+1][x-2]+x²=
[2x-1][3-x²]+4x²=